Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Services / Usługi

Our e-mail / Kontakt mailowy: donos@wp.eu

Services / Usługi

New release promotion / Promocja wydawnictw

We are helping with promotion of new releases – we cooperate with national and local radio broadcasters, top magazines and web sites.

Pomagamy w promocji wydawnictw dzięki stałej współpracy z krajowymi i regionalnymi rozgłośniami radiowymi oraz autorami audycji, z tytułami prasowymi oraz stronami internetowymi.

Press patronate / Patronat prasowy

Publiactions about your release in our media channells :

Publikacja informacji o wydawnictwie w naszych kanałach medialnych:

http://donos.home.blog

https://jazzsuite.wordpress.com/

https://www.facebook.com/donosPL

https://www.instagram.com/donos_kulturalny/

%d blogerów lubi to:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star